مجله الکترونیکی شِــــیرستان


http://www.astroupload.com/uploads/1397281316921.jpg
برای دیدن سایز اصلی روی عکس کلیک کنید
+به زودی قالب عوض میشود
نوشته شده در شنبه 3 اسفند1392ساعت 13:17 توسط مریمک

 

جزءبیست ونهم

نوشته شده در چهارشنبه 1 مرداد1393ساعت 21:42 توسط مریمک|

 

جزءبیست وهشتم

نوشته شده در سه شنبه 31 تیر1393ساعت 21:40 توسط مریمک|

 

جزءبیست وهفتم

 

نوشته شده در دوشنبه 30 تیر1393ساعت 21:38 توسط مریمک|

 

جزءبیست وششم

نوشته شده در یکشنبه 29 تیر1393ساعت 21:35 توسط مریمک|

 

جزءبیست وپنجم

نوشته شده در شنبه 28 تیر1393ساعت 21:34 توسط مریمک|

 

جزءبیست وچهارم

نوشته شده در جمعه 27 تیر1393ساعت 21:33 توسط مریمک|

 

جزءبیست وسوم

نوشته شده در پنجشنبه 26 تیر1393ساعت 21:31 توسط مریمک|

 

جزءبیست ودوم

نوشته شده در چهارشنبه 25 تیر1393ساعت 21:30 توسط مریمک|

 

جزءبیست ویکم

نوشته شده در سه شنبه 24 تیر1393ساعت 21:29 توسط مریمک|

 

جزءبیستم

نوشته شده در دوشنبه 23 تیر1393ساعت 21:28 توسط مریمک|

 

جزءنوزدهم

نوشته شده در یکشنبه 22 تیر1393ساعت 21:25 توسط مریمک|

 

جزءهجدهم

نوشته شده در شنبه 21 تیر1393ساعت 21:24 توسط مریمک|

 

جزءهفدهم

نوشته شده در جمعه 20 تیر1393ساعت 21:21 توسط مریمک|

 

جزءشانزدهم

نوشته شده در پنجشنبه 19 تیر1393ساعت 21:19 توسط مریمک|

 

جزءپانزدهم

نوشته شده در چهارشنبه 18 تیر1393ساعت 21:18 توسط مریمک|

 

جزءچهاردهم

نوشته شده در چهارشنبه 18 تیر1393ساعت 21:16 توسط مریمک|

 

جزءسیزدهم

نوشته شده در سه شنبه 17 تیر1393ساعت 21:15 توسط مریمک|

 

جزءدوازدهم

نوشته شده در دوشنبه 16 تیر1393ساعت 21:13 توسط مریمک|

 

جزءیازدهم

نوشته شده در یکشنبه 15 تیر1393ساعت 21:9 توسط مریمک|

سلام دوستان ماه رمضان مبارک 

پای برهنه در میان دریاچه ..

نقره ایی رنگ دنیای جودی گانه ام ..

قدم میزنم ..

شکوفه شکوفه  باران میبارئد ..

من همچنان پرواز خواهم کرد 

سوی اسمان قصه هایم ..

این روزهایم افسانه شده ام ..

میان قصه ها و ابیاتش 

لیلی و مجنون می چینم ..

دخترک فانوس به دست 

شب های تارم ..

روزهایم برایت رقم میخورد ..

میان دریاچه نقره ایم ..

روزهاست 

اسمت را هک کرده ام ..

 

 

نوشته شده در یکشنبه 15 تیر1393ساعت 12:46 توسط غزل|

 

جزءنهم

نوشته شده در شنبه 14 تیر1393ساعت 21:9 توسط مریمک|

 

جزء هشتم

نوشته شده در جمعه 13 تیر1393ساعت 21:7 توسط مریمک|

 

جزءهفتم

نوشته شده در پنجشنبه 12 تیر1393ساعت 21:6 توسط مریمک|

 

جزءششم

نوشته شده در چهارشنبه 11 تیر1393ساعت 21:5 توسط مریمک|قالب جدید وبلاگ